Giang duong y khoa

Trang chủ Sản Sản khoa THUỐC THIẾT YẾU CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TẠI TUYẾN XÃ

THUỐC THIẾT YẾU CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TẠI TUYẾN XÃ

I. QUAN NIỆM VỀ THUỐC THIẾT YẾU:

1. Thuốc thiết yếu là:

-         Những thuốc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của đại đa số nhân dân.

-         Được đảm bảo bằng Chính sách thuốc quốc gia, gắn liền nghiên cứu, sản xuất, phân phối thuốc với nhu cầu thực tế chăm sóc sức khoẻ của nhân dân.

-         Luôn sẵn có bất cứ lúc nào với chất lượng đảm bảo, đủ số lượng cần thiết, dưới dạng bào chế phù hợp, an toàn, giá cả hợp lý.

2. Nguyên tắc lựa chọn thuốc thiết yếu:

-         Đảm bảo có hiệu quả, hợp lý, an toàn,

-         Phải sẵn có với số lượng đầy đủ, có dạng bào chế phù hợp với điều kiện bảo quản, cung ứng, sử dụng,

-         Phù hợp với mô hình bệnh tật, phương tiện kỹ thuật, trình độ cán bộ chuyên môn của tuyến sử dụng,

-         Đa số là đơn chất, nếu là đa chất phải chứng minh được sự kết hợp  đó có hiệu quả hơn khi dùng từng thành phần riêng rẽ về tác dụng cũng như độ an toàn. Nếu có hai hay nhiều thuốc tương tự nhau phải lựa chọn trên cơ sở đánh giá đầy đủ về hiệu lực, độ an toàn, chất lượng, giá cả, khả năng cung ứng.

-         Giá cả hợp lý.

II. DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU CHĂM SÓC SKSS

Theo Quyết định số 17/2005/QĐ-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế về ban hành danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần V

1. Thuốc giảm đau, tiền mê.

1.1.  Không chứa Opi

-         Ibuprofen                                      200, 400 mg                      uống.

-         Paracetamol                                 100 mg, 500 mg                uống.

-         Lidocain                                       1 %, 2 %                             tiêm.

      -         Diazepam                                      5 mg/ml ống 2 ml             tiêm (nơi không có bác sĩ, cho phép nữ hộ sinh, y sĩ sử dụng trong trường hợp cấp cứu).

1.2. Có Opi

-         Morphin                                                  10 mg/ml                                          tiêm bắp.

2. Thuốc kháng sinh.

-         Ampicillin                                                250 mg, 500 mg                              uống.

-         Erythromycin                                           250 mg                                             uống.

-         Doxycyclin                                              100 mg                                              uống.

-         Co-trimoxazol                                         480 mg                                              uống.

-         Metronidazol                                           250 mg, 500 mg                               uống, đặt âm đạo.

-         Clotrimazol                                              500 mg                                              đặt âm đạo.

-         Nystatin                                                    100.000 đv                                        đặt âm đạo.

-         Benzyl penicillin                                     1.200.000 đv, 2.400.000 đv             tiêm.

-         Benzyl penicillin procain                       1.000.000 đv, 3.000.000 đv             tiêm.

-         Cloramphenicol                                      1 g                                                       tiêm.

-         Gentamycin                                             80 mg/ml                                            tiêm.

3. Thuốc hạ huyết áp

Tuyến cơ sở không có nhiệm vụ điều trị cao huyết áp, nhưng nếu có tiền sản giật nặng cần chuyển viện thì ngoài việc cho thuốc an thần (diazepam) cũng nên kết hợp cho thuốc hạ huyết áp.

-         Aldomet (methyldopa)                 viên 250 mg                                      uống.

-         Nifedipin                                       viên nang 10 mg (phóng thích chậm).

4. Thuốc sát khuẩn và khử khuẩn

-         Clorhexidin (digluconat) 5 % (dung dịch)                                                       dùng ngoài.

-         Cồn 70 độ:                                                                                                          dùng ngoài.

-         Cồn iod 2,5 %                                                                                                     dùng ngoài.

-         Nước oxy già (dung dịch 3 %)                                                                           dùng ngoài.

-         Povidon iod 10 %                                                                                               dùng ngoài.

5. Thuốc chống co thắt

-         Salbutamol                                      2 mg                                                            uống.

-         Nifedipin                                         viên 10 mg                                                  ngậm dưới lưỡi.

-         Papaverin                                         viên 40 mg                                                  uống

6. Thuốc co bóp tử cung

-         Ergometrin                                     0,2 mg/ml                                                     tiêm bắp.

-         Oxytocin                                         5 đv/ml                                                         tiêm bắp, tĩnh mạch.

7. Thuốc an thần

-         Diazepam                                  5 mg (viên)                 uống.

                                                               5 mg/ml                      tiêm (nơi không có bác sĩ, cho phép nữ hộ sinh, y sĩ chỉ định).

8. Nhóm Vitamin và chất khóang

-         Vitamin A                                  viên, 5000 đv                                                 uống, viên bọc đường.

-         Vitamin B1                                25 mg/ml ống                                                tiêm.

                                                               10 mg viên                                                     uống.

-         Vitamin C                                  100 mg ống                                                    tiêm.

                                             100 mg viên                                                   uống.

-         Vitamin K1                                1 mg/ml, 10 mg/ml                                       ống tiêm (kèm bơm tiêm 1 ml).

-         Viên sắt acid folic                    mỗi viên 60 mg sắt và 0,5 mg acid folic.

9. Nhóm thuốc tránh thai

Tuyến cơ sở cần có ít nhất 3 loại thuốc tránh thai:

-         Viên tránh thai kết hợp nên có 2 loại, ví dụ: Rigevidon, Ideal.

-         Viên tránh thai chỉ có progestin: Exluton.

-         Thuốc tiêm tránh thai DMPA 150 mg.

10. Các nhóm thuốc khác

10.1. Dịch truyền 

Không thể thiếu khi có hạ huyết áp, chảy máu, kiệt sức do chuyển dạ kéo dài, suy thai.

-         Glucose 5 %, 20 %                    dung dịch,                                                     tiêm truyền.

-         Natri clorid 0,9%                       dung dịch,                                                     tiêm truyền.

-         Ringer lactat                               dung dịch,                                                     tiêm truyền.

10.2. Thuốc sốt rét (vùng có sốt rét)

-         Artemisinin                                250 mg                                                          uống.

-         Cloroquin                                   150 mg                                                          uống.

-         Mefloquin                                  250 mg                                                          uống.

10.3. Các loại khác

-         Magnesi sulfat                           15 %, ống 10 ml

-         Calci gluconat                           100 mg/10 ml,                                               ống tiêm

III. MỘT SỐ THUỐC CẦN THIẾT KHÁC TRONG CHĂM SÓC SKSS TẠI TUYẾN XÃ

1. Thuốc sát khuẩn và khử khuẩn

-         Clorine 0,5 %   (dung dịch)                   khử nhiễm, khử khuẩn mức độ cao.

-         Clorhexidin 2 %                                     khử nhiễm, khử khuẩn mức độ cao và tiệt khuẩn.

            hoặc Presept viên 1,25 g hoặc 2,5 g

2. Thuốc chống co thắt

-         Spasmaverin                                             40 mg                                 uống.

-         Spasfon                                                     40 mg, 80 mg                    uống, tiêm.

3. Thuốc co bóp tử cung

-         Misoprostol                                             200 mcg                             ngậm dưới lưỡi, đặt hậu môn

                           sau đẻ hoặc đặt dưới lưỡi.

IV. BẢO QUẢN THUỐC THIẾT YẾU

1. Phải có tủ thuốc chuyên dùng

Một số thuốc cần bảo quản lạnh hoặc cần tránh ánh sáng trực tiếp, cần có tủ đựng riêng.

2. Phải có danh mục thuốc

3. Mỗi loại thuốc

-         Ống phải có hộp đựng, nhãn theo đúng qui chế.

-         Viên phải có lọ, có nhãn theo đúng qui chế.

-         Để đúng nơi qui định.

4. Đối chiếu hàng ngày

Cơ số trong danh mục phải khớp với số thuốc hiện có trong tủ cộng với số thuốc đã dùng trong ngày.

-----------Quảng cáo------------------------------


-----------Quảng cáo------------------------------